Προτείνω...

Αναζήτηση όρων

Να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης όρων, όπως συμβαίνει σε άλλα κείμενα PDF ή Word, υπό την εντολή CTRL και F/Φ, ούτως ώστε να μην χρειάζεται κανείς να διαβάζει ολόκληρη τη σελίδα κάθε φορά, εάν ψάχνει κάτι συγκεκριμένο

11 ψήφους
ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (περιμένετε …)
Ο ανώνυμος μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης