Προτείνω...

Αναζήτηση μέσα στο προβαλλόμενο ΦΕΚ και όχι σε όλα τα ΦΕΚ.

Αναζήτηση μέσα στο προβαλλόμενο ΦΕΚ και όχι σε όλα τα ΦΕΚ. Τώρα η αναζήτηση επειστρέφει αποτέλέσματα σε άλλα ΦΕΚ .ΛΑΘΟΣ.

10 ψήφους
ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (περιμένετε …)
Ο ανώνυμος μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης